Maandag 10 juli jl. sloten we het seizoen zoals gebruikelijk af met een gezellige barbecue.
Daarbij werden door voorzitter Rob Koster met een toepasselijke speech maar liefst vier jubilarissen in het zonnetje gezet en het bijbehorende LBM-insigne opgespeld.
Gijs Jacobs was 12,5 jaar lid, Raymond Kersten 25 jaar en Gertie Koster al 40 jaar. Jan Lemmen was zelfs 60 jaar lid!
Vanwege zijn vele verdiensten voor Moed en IJver werd Jan te-vens benoemd tot erelid.
Allemaal nogmaals van harte gefeliciteerd!

Jet Reijnen reikte met een mooie toespraak de door hem inge-stelde “moer” uit. Zoals elk jaar was die bestemd voor iemand die het “geen moer” kan schelen om veel voor de vereniging te doen, vaak een beetje onopvallend achter de schermen. Deze keer was de moer bestemd voor Pierre Hendrickx, die al heel veel jaren op allerhande gebied een grote steun is voor de vereniging. De moer was ook bedoeld voor de beschermheer van Moed en IJver, Wim Janssen.
Zo sponsoren Pierre en Wim samen al jarenlang onze BBQ.
Bedankt voor alles!

Roger en Carly van Catermaat: bedankt! Het was erg lekker.