Tijdens en na de vele gebeurtenissen in het dorp, die Moed en IJver zijn opgeluisterd hoor je vaak: wat moesten we toch zonder muziek in ons dorp!

Bij kerkelijke gebeurtenissen en gelegenheden zoals carnaval, recepties en jubilea,   altijd is de muziekvereniging present en luistert deze op.

 

De muziekvereniging vervult in het dorp een heel belangrijke functie en voorziet tevens in een behoefte om muzikanten hun hobby te kunnen laten uitoefenen.

Een vereniging waar ook heel veel jeugdige muziekliefhebbers deel van uitmaken

 

In 2005 hebben enkele inwoners de koppen bij elkaar gestoken en een vereniging opgericht, de

Vriendenclub Mit de Muziek Mit.

 

Het doel van deze vereniging is om de muziekvereniging zowel moreel als financieel te ondersteunen. Niet altijd zijn de vrienden echte muziekliefhebbers, maar ze koesteren allen de gedachte dat in een dorp muziek moet zijn, omdat deze een duidelijke plaats inneemt in de Blitterswijckse gemeenschap.

 

De leden worden regelmatig van informatie voorzien over de activiteiten van de muziekvereniging en onder andere door een nieuwsbrief regelmatig op de hoogte gehouden.

 

De leden betalen jaarlijks 50 euro contributie. In overleg met het bestuur van Moed en IJver wordt bekeken op welke manier hiermee de muziekvereniging kan worden geholpen.

Het bestuur kan haar wensen kenbaar maken en de vrienden bepalen uiteindelijk waar ze het aan besteden. Dit kan zijn voor een uitbreiding van het instrumentarium, de uitrusting of voor de jeugdopleiding.

Het mag duidelijk zijn dat de jaarlijkse financiële steun heel belangrijk is, maar de morele steun en het onder de aandacht brengen en op de hoogte houden van de activiteiten van de muziekvereniging is tevens een belangrijk onderdeel.

 

Als u na het lezen van bovenstaande denkt, ik zou ook best lid willen worden, neem dan contact op met een van de onderstaande personen.

 

Elk nieuw lid is welkom en op deze wijze zorgt u ervoor dat er muziek in ons dorp blijft.

 

Het bestuur van Mit de Muziek Mit,

 

Hay Hofmans, voorzitter

Jozé Ingenpass, secretaris

Marjo Swinkels, penningmeester.

 

Hoe zou ons leven zijn zonder muziek?
Er naar luisteren, en nog beter: zelf muziek maken. Het verrijkt ons leven, het doet iets met ons!

Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd kennis maken met muziek, en dit zo breed mogelijk. Gelukkig kan dat in Blitterswijck op een zeer laagdrempelige manier.

 

muziek in de klasMUZIEK IN DE KLAS
Bassischool St. Anna biedt alle leerlingen vanaf groep 3 “muziek in de klas” aan. Elke groep krijgt één uur per week les van een professionele docent. De kinderen krijgen algemene muzikale vor-ming, waarbij kennis wordt gemaakt met allerlei soorten muziek en instrumenten.
Vanaf het schooljaar 2017-2018 werkt Moed en IJver hierin samen met de school en levert hieraan een financiële en inhoudelijke bijdrage.

 

jeugdopleidingONZE JEUGDOPLEIDING
Hopelijk zorgt muziek in de klas er voor dat veel kinderen gebruik gaan maken van onze jeugdop-leiding.

 

Blokfluiten
Door deel te nemen aan de blokfluitlessen wordt een basis gelegd, waarop straks verder kan wor-den gebouwd. De kinderen leren noten lezen en alleen/samen spelen. De opleiding duurt één schooljaar en wordt afgesloten met een diploma. De opleiding wordt op school en aansluitend aan schooltijd gegeven door muziekschool Crescendo.

 

Instrument
Aansluitend kan gekozen worden om door te gaan op een instrument naar keuze (koper, riet of slagwerk). Gestart wordt met de opleiding voor diploma A, het basisdiploma. De meeste leerlingen gaan daarna door voor diploma B. Inmiddels kan men ook mee gaan spelen in het grote orkest.
Sommige leerlingen gaan nog door voor diploma C en een enkeling voor diploma D.
De opleidingen worden op school of dicht in de buurt gegeven door bevoegde docenten van mu-ziekschool Crescendo en/of uit een regionale pool.

 

Samen spelen met het “grote” orkest
Het is belangrijk dat leerlingen langzaam kunnen wennen aan de overstap naar de fanfare. Daarom spelen de gevorderde leerlingen eenmaal per twee weken voorafgaand aan de reguliere repetitie van de fanfare samen onder leiding van onze dirigent. Het eerste kwartier van de repetitie spelen dan ze samen met de fanfare.

 

INFORMATIE
Wilt u meer informatie over onze jeugdopleiding, de mogelijkheden en de kosten?
Neem dan contact op met ons secretariaat (zie onder contact).

Hartelijk welkom op onze site!

 

Muziekvereniging Moed en IJver is opgericht in 1918 en ontstaan uit de toenmalige zangvereniging. Al honderd jaar zijn we verbonden met Blitterswijck.

Onder het motto “wij zijn van en voor het dorp!” zorgen wij voor een passende muzikale omlijsting bij van tal van dorpsactiviteiten.

Wij doen ons best om ons aan te passen aan de huidige tijd. We zorgen voor een wisselend repertoire, dat aantrekkelijk is voor het publiek en onze muzikanten.

Wij houden van samenwerken. Binnen ons dorp natuurlijk met de plaatselijke verenigingen, buiten het dorp vooral met andere muziekverenigingen.

Regelmatig komen we met een bijzonder project, zoals in 2016 het zeer geslaagde musicalconcert “Music ALL Blittzz”.

 

U kunt ons ook volgen via onze Facebookpagina. (zie ook de link rechts)

Meer artikelen...